thirukkaNNamangai ANdAn

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirukkannamangai-andan-thiruvarasuthirukkaNNamangai ANdAn – thirukkaNNAmangai

thirunakshathram: Ani sravaNam (thiruvONam)

avathAra sthalam: thirukkaNNAmangai

AchAryannAthamunigal

Place where he attained paramapadham from: thirukkaNNAmangai

Works: nAchchiyAr thirumozhi thaniyan starting with “alli nAL thAmarai mEl

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *