திருமழிசை அண்ணாவப்பங்கார்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுனயே நம:
ஸ்ரீ வானாசல மஹாமுனயே நம:

திருநக்ஷத்ரம் : ஆனி அவிட்டம்

அவதார ஸ்தலம் : திருமழிசை

ஆசார்யன் : திருதகப்பனார் நரஸிம்ஹாசார்யர்

மஹீஸார க்ஷேத்ரம் என ப்ரசித்தி பெற்ற திருமழிசையில் பிறந்த இவர்க்குத் திருத் தகப்பனார் வீர ராகவன் எனப் பெயரிட்டார். முதலியாண்டானின் வாதூல குலத்தில் திருவவதரித்தார். இவரது பக்தி ஸாரோதயம் எனும் தோத்திர நூலில் இவர் பிதாமகர் திருநாமம் ரகுவராசார்யர் என்று காண்கிறது. கி பி 1766ல் பிறந்த இவர் வாதூல வீர ராகவாசார்யர் என்றும் அழைக்கப்பட்டதாகக் காண்கிறது.

இளமையிலேயே மிக்க அறிவாளியாய் திகழ்ந்த இவர், 15 ப்ராயத்துக்குள் தம் யஜுஸ் சாகை முழுதும் கற்றார். அத்தோடே தர்க்கம், வியாகரணம், மீமாம்ஸை, சாங்க்யம், பதஞ்ஜலி யோகம் முதலியனவும், ஜ்யோதிஷம், ஸங்கீதம், பரத நாட்யம், போன்றனவும் கற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றார். 20 பிராயம் முடியுமுன்பே ஸகல சாஸ்த்ர நிபுணர் ஆனார். திருத்தகப்பனாரிடம் ரஹஸ்ய கிரந்தங்கள் கற்று மிக்க இளமையிலேயே ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீகோசங்கள் எழுதலானார். வாதூல வரதாசார்யர் மற்றும் பல திவ்ய தேச யாத்ரைகள் செய்து பலரை வாதில் வென்ற ஸ்ரீரங்காசார்யர் இருவரிடமும் பயின்றார்.

51 ஆண்டுகளே எழுந்தருளியிருந்த இந்த ஸ்வாமி அச்சிறிய வயதுக்குள் பலரை வாதங்களில் வென்றார். ஈச்வர வருஷம் ஐப்பசி சுக்லபக்ஷ சதுர்த்தசியில் பரமபதித்தார்.

இவரின் லிகித கைங்கர்யங்களில் தலையானது பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச்செய்த ஸ்ரீவசன பூஷணத்துக்கு மாமுனிகள் அருளிச் செய்த வ்யாக்யானத்துக்கு விரிவான அரும்பத உரை அருளியது ஆகும். இவரின் மற்றொரு க்ரந்தமான பக்தி ஸாரோதயம் திருமழிசை ஆழ்வாரின் சரித்ரத்தை மிக அழகாகக் காட்டியுள்ளது.

க்ரந்தங்கள்

இவர் தான் வாழ்ந்த குறுகிய காலத்துள் பல க்ரந்தங்கள் அருளியுள்ளார். அவற்றின் தொகுப்பு இங்கே:

 • ஸ்ரீ பக்தி ஸாரோதயம்
 • வேதவல்லி சதகம்
 • ஹேமலதாஷ்டகம்
 • அபீஷ்ட தண்டகம்
 • சுக சந்தேசம்
 • கமலா கல்யாண நாடகம்
 • மலயஜா பரிணய நாடிகா
 • ந்ருஸிம்ஹாஷ்டகம்
 • மாமுனிகள் ஸ்ரீவசன பூஷண வ்யாக்யான அரும்பதம்
 • திருச்சந்த விருத்த ப்ரதிபதம்
 • ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவ வ்யாக்யானம்
 • மஹாவீரசரித வ்யாக்யா
 • உத்தர ராம சரித வ்யாக்யா
 • சத ச்லோகீ வ்யாக்யா
 • ராமாநுஜாஷ்டக வ்யாக்யா
 • நக்ஷத்ர மாலிகா வ்யாக்யா
 • தேவராஜ குரு விரசித வரவரமுனி சதக வ்யாக்யா
 • துஷ்க்கர ச்லோக டிப்பணி
 • தினசர்யா
 • ஷண்மத தர்சனி
 • லக்ஷ்ம்யா உபாயத்வ நிராஸ:
 • லக்ஷ்மீ விபுத்வ நிராஸ:
 • ஸூக்தி ஸாதுத்வ மாய்யா
 • தத்வ ஸுதா
 • தத்வ ஸார வ்யாக்யா
 • ஸச்சரித்ர பரித்ராணம்
 • பழனடை விளக்கம்
 • த்ரிம்சத் பிரச்னோத்தரம்
 • லக்ஷ்மீ மங்கள தீபிகா
 • ராமானுஜ அதிமானுஷ வைபவ ஸ்தோத்ரம்
 • அநு பிரவேச ச்ருதி விவரணம்
 • ”சைலோக்னிச்ச” ச்லோக வ்யாக்யா
 • மஹீஸார விஷய சூர்ணிகா
 • “ஸ்வாந்தே மே மதனஸ்திதிம் பரிஹர” இத்யாதி ஸ்லோக வ்யாக்யானம்
 • ஸச்சர்யக்ஷகம்
 • ப்ராப்ய ப்ரபஞ்சந பஞ்ச விம்சதி:
 • ந்யாய மந்தரம்
 • தாத்பர்ய ஸச்ச்ரீகரம்
 • வசஸ் சுதா மீமாம்ஸா
 • வசஸ் சுதா பூர்வ பக்ஷ உத்தரம்
 • ப்ரஹ்மவத்வதங்கம்
 • லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம்
 • வரணபஞ்ச விம்சதி:

இவ்வாறு தமது அளப்பரிய ஞான வைபவத்தால் ஸம்ப்ரதாயப் பெரும்பணியாற்றிய அண்ணாவப்பங்கார் ஸ்வாமியின் வைபவம் சிறிதே அனுபவித்தோம். நாமும் இவரின் திருவடிகளில் பணிந்து, பகவத் விஷயத்தில் சிறிது ஞானத்தைப் ப்ரார்த்திப்போம்.

இவர் தனியன்:

ஸ்ரீமத் வாதுல நரஸிம்ஹ குரோஸ்தநூஜம்
ஸ்ரீமத் ததீய பதபங்கஜ ப்ருங்கராஜம் |
ஸ்ரீரங்கராஜ வரதார்ய க்ருபாத்த பாஷ்யம்
ஸேவே ஸதா ரகுவரார்யம் உதாரசர்யம் ||

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://acharyas.koyil.org/index.php/2013/06/26/thirumazhisai-annavappangar/

வலைத்தளம் – https://acharyas.koyil.org/index.php/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – https://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – https://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – https://pillai.koyil.org