श्रीवैष्णव गुरुपरम्परा – परिचय (भाग २)

श्रीः श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः  श्री वानाचल महामुनये नमः

हामीले पूर्व  अनुच्छेदमा  https://acharyas.koyil.org/index.php/2017/07/01/introduction-nepali/ “श्री संप्रदाय” को गुरुपरम्पराको वर्णन शुरु गरेका छाैं ।

periya perumaalश्रियःपति भगवान श्रीमन्नारायण श्रीवैकुण्ठमा अनन्त कालदेखि श्री, भू, नीलादेवीहरुका साथमा अनन्त, गरुड, विश्वकसेन अादि नित्यसूरीहरुका माझ रहनुहुन्छ र उहाँका असंख्य दिव्य गुणहरु छन् । परमपद श्रीवैकुण्ठ अन्नत र दिव्य अानन्दले भरिएकाे छ । भगवान श्रीवैकुण्ठमा अानन्दले बास गर्नुहुन्छ तर पनि उहाँकाे मन भने संसारमा दुख भाेगिरहेका जीवात्माहरु प्रति दयाले भरिएकाे हुन्छ । नित्य (जाे सधै परमपद श्रीवैकुण्ठमा बास गर्नुहुन्छ), मुक्त (जाे कुनै समयमा संसारमा हुनुहुन्थ्याे तर हाल माेक्षप्राप्त पश्चात वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ) र बद्द (संसारमा दुख भाेगिरहेका जीवात्माहरु) सबै जीवात्माहरु भगवानकै दास हुन् र सबैकाे भगवानसंग एक मात्र सम्बन्ध छ पिता – पुत्र । यहि सम्बन्धले गर्दा नै भगवान बद्दात्माहरुलाई संसारबाट माेक्ष दिई श्रीवैकुण्ठमा लगि दिव्य कैंकर्यमा लगाउनु हुन्छ ।

शास्त्रकाे अनुसार माेक्ष प्राप्तकाे लागि वास्तविक तत्व ज्ञानकाे अावश्यकता पर्दछ । उक्त तत्व ज्ञानकाे बारेमा स्पष्टसंग रहस्य त्रयमा बताइएकाे छ । हामीलाई संसारबाट माेक्ष दिलाई श्रीवैकुण्ठमा पुर्याउनु हुने महापुरुषलाई अाचार्य भनिन्छ । भगवान स्वयं प्रथमाचार्य हुनुहुन्छ । भगवानले निम्न ३ प्रकारले अाचार्यकाे रुप धारण गर्नुभएकाे प्रसंग हाम्रा पूर्वाचार्यहरुले व्याख्या गर्नुभएकाे छ ।

 • बदरीकाश्रममा भगवानले नारायण ऋषिकाे रुपमा अष्टाक्षरी महामन्त्र अाफ्नै अवतार नर ऋषिलाई प्रदान गर्नुभएकाे ।
 • विष्णुलाेकमा भगवानले श्रीमहालक्ष्मीलाई द्वयमन्त्र प्रदान गर्नुभएकाे र श्रीवैष्णव सम्प्रदायकाे गुरुपरम्पराकाे शुरुवात गर्नुभएकाे ।
 • कुरुक्षेत्रमा भगवानले अर्जुनजीलाई सारथीकाे रुपमा चरम मन्त्र प्रदान गर्नुभएकाे ।

सम्पूर्ण गुरुपरम्पराकाे चित्ररुपकाे लागि याे लिंकमा जानुहाेला । http://kaarimaaran.com/downloads/guruparambarai.jpg.

श्रीरंगममा निवास गर्नुहुने पेरीय पेरुमाल अर्थात श्रीरंगनाथ भगवान र पेरीय पिराट्टी अर्थात श्रीरंगनायकी साक्षात श्रीवैकुण्ठमा निवास गर्नुहुने भगवान र महालक्ष्मी हुनुहुन्छ । हामीहरुकाे गुरुपरम्परा (अाेरान वाञी गुरुपरम्परै) काे क्रम निम्न बमाेजिमकाे छ ।

हाम्रा अाल्वारहरु पनि हाम्राे गुरुपरम्पराकाे अभिन्न श्रृंखला हुनुहुन्छ ।

अाल्वारहरुकाे क्रम यस प्रकार छ ।

 • १ पाेइगइ अाल्वार अर्थात श्रीसराेयाेगी
 • २ भुतत्अाल्वार अर्थात श्रीभूतयाेगी
 • ३ पेइअाल्वार अर्थात श्रीमहद्याेगी
 • ४ तिरुमञिसै अाल्वार अर्थात श्रीभक्तिसार सूरी
 • ५ श्रीमधुरकवि अाल्वार
 • ६ नम्माल्वार अर्थात श्रीशठकाेप सूरी
 • ७ कुलशेखर अाल्वार
 • ८ पेरीयाल्वार अर्थात श्रीभट्टनाथ सूरी
 • ९ अाण्डाल अर्थात गाेदादेवी
 • १० ताेण्डरअडिप्पाेडि अाल्वार अर्थात श्रीभक्तांघ्रिरेणु अाल्वार
 • ११ तिरुप्पाणी अाल्वार अर्थात श्रीयाेगीवाहन अाल्वार
 • १२ तिरुमंगै अाल्वार अर्थात श्रीपरकाल सूरी

अन्य महत्वपूर्ण अाचार्यहरुकाे सूचीः

 • १ सेल्व नम्बी
 • २ कुरुगै कावलप्पन्
 • ३ तिरुक्कणमंगै अाण्डान
 • ४ तिरुवरंगप्पेरुमाल अरयर
 • ५ तिरुक्काेष्टियुर नम्बी अर्थात श्रीगाेष्ठीपूर्ण स्वामी
 • ६ पेरीय तिरुमलै नम्बी अर्थात श्रीशैलपूर्ण स्वामी
 • ७ तिरुमलै अाण्डान्
 • ८ तिरुक्काची नम्बी अर्थात श्रीकाञ्चीपूर्ण स्वामी
 • ९ मारनेरी नम्बी
 • १० कूरत्ताल्वान् अर्थात श्रीकूरेश स्वामी
 • ११ मुदलिअण्डान् अर्थात श्रीदाशरथी स्वामी
 • १२ अरुलाल पेरुमाल एम्पेरुमानार
 • १३ काेयिल काेमान्दूर इलयविल्लि अाचान्
 • १४ किदाम्बि अाचान्
 • १५ वडुग नम्बी
 • १६ वंगि पुरतु नम्बी
 • १७ साेमासि अाण्डान्
 • १८ पिल्लै उरंगाविल्ली दासर्
 • १९ तिरुक्कुरुंगैप्पिरान् पिल्लान
 • २० कूर नारायण जीयर
 • २१ एेंगलाल्वान्
 • २२ अनन्ताल्वान्
 • २३ तिरुवरंगतु अमुदनार
 • २४ नडादुर अम्माल्
 • २५ वेद व्यास भट्टर
 • २६ श्रुत प्रकाशिका भट्टर (सुदर्शन सूरी)
 • २७ पेरीयवाचान् पिल्लै
 • २८ ईयुणि माधव पेरुमाल
 • २९ ईयुणि पद्मनाभ पेरुमाल
 • ३० नालूर पिल्लै
 • ३१ नालूराचान् पिल्लै
 • ३२ नडुविल तिरुवीधि पिल्लै भट्टर
 • ३३ पिनबञगिय पेरुमाल जीयर
 • ३४ अलगिय मणवाल पेरुमाल नायनार
 • ३५ नायनाराचान् पिल्लै
 • ३६ वादि केसरी अलगिय मणवाल जीयर
 • ३७ कूर कुलाेतम दासर्
 • ३८ विलान्चाेलै पिल्लै
 • ३९ वेदान्ताचार्यर्
 • ४० तिरुनारायणपुरतु अइ जननी अाचार्यर्

श्रीवरवरमुनी स्वामीजी महाराजकाे समयमा र उहाँ पछि पनि धेरै महत्वपूर्ण अाचार्यहरु हुनुभयाे । जस्तै

 • १ श्रीपाेन्नडिक्काल जीयर अर्थात श्रीवानमामलै ताेदाद्री जीयर स्वामीजी महाराज
 • २ काेयिल कन्दानै अण्णन स्वामी
 • ३ प्रतिवादि भयंकर अण्णन स्वामी
 • ४ पतंगि परवस्तु पट्टरपिरान् जीयर स्वामी
 • ५ एरुम्बि अप्पा
 • ६ अप्पिल्लै
 • ७ अप्पिल्ला
 • ८ काेयिल कन्दानै अप्पन्
 • ९ श्रीपेरुम्बुदुर अादि यतिराज जीयर स्वामी
 • १० अप्पाचियारण्णा
 • ११ पिल्लै लाेकम् जीयर
 • १२ तिरुमञिसै अण्णावप्पंगार
 • १३ अप्पन तिरुवेंकट रामानुज एम्बार जीयर
 • र अन्य धेरै धेरै अाचार्यहरु

अब अरु लेखहरुमा हामी माथि उल्लेखित सबै अाचार्यहरुकाे बारेमा क्रमैसंग चर्चा गर्नेछाैं ।

आल्वार तिरुवडिगले शरणम् ।
एम्पेरुमानार तिरुवडिगले शरणम् ।
जीयर तिरुवडिगले शरणम् ।
श्री वानमामलै रामानुज जीयर तिरुवडिगले शरणम् ।।

अडियन् राघव रामानुज दासन् ।
अडियन प्रमाेद रामानुज दासन् ।

श्रोत – https://acharyas.koyil.org/index.php/2012/08/17/introduction-contd-english/

archived in https://acharyas.koyil.org/index.php/

प्रमेय (लक्ष्य) – https://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) –  https://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव बालबालिकाहरुको लागि – https://pillai.koyil.org

3 thoughts on “श्रीवैष्णव गुरुपरम्परा – परिचय (भाग २)”

Comments are closed.