kUra kulOththama dhAsar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kUra kulOththama dhAsar

thirunakshathram: aippasi, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: srirangam

AchAryan: vadakku thiruvIdhi piLLai (heard kAlakshEpams from piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr)

thaniyan:

lOkAchArya krupApAthram kauNdinya kula bhUshaNam
samasthAthma guNAvAsam vandhE kUra kulOththamam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *