piLLai uRangA villi dhAsar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: mAsi, Ayilyam avathAra sthalam: uRaiyUr AchAryan: emperumAnAr Place from where he attained paramapadham: srIrangam piLLai uRangA villi dhAsar was a great wrestler in the king’s court and was living in uRaiyUr along with his wife named ponnAchiyAr. He was very attached to his … Read more

kUra kulOthama dhAsar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: ippasi, thiruvAdhirai avathAra sthalam: srirangam AchAryan: vadakku thiruveedhi piLLai (heard kAlakshEpams from piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr) Also known as kUra kulOthama nAyan, he was born in srirangam and was living there. kUra kulOthama dhAsar is instrumental in bringing thirumalai AzhwAr … Read more