శ్రీమన్నాథమునులు

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః గత సంచికలో మనం నమ్మాళ్వార్ల గురించి తెలుసుకున్నాం, ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకొందాం. తిరునక్షత్రం    :  జ్యేష్ఠ మాసం, అనురాధా నక్షత్రం అవతారస్థలం  : కాట్టుమన్నార్ కోయిల్ (వీర నారాయణపురం) ఆచార్యులు : నమ్మాళ్వారులు శిష్యులు:   ఉయ్యక్కొండార్, కురుగై కావలప్పన్, పిళ్ళై కరుణాకర దాసర్, నంబి కరుణాకర్ దాసర్, యేరు తిరువుడైయార్, తిరుక్కణ్ణమంగై ఆన్డాన్, వానమామలై … Read more

ఆళవందార్

  శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః గత సంచికలో మనం మణక్కాల్ నంబి గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకొందాం. తిరు నక్షత్రం: ఆషాడ మాసం, ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం అవతారస్థలం: కాట్టుమన్నార్ కోయిల్ (వీరనారాయణపురం) ఆచార్యులు: మణక్కాల్ నంబి శిష్యులు: పెరియ నంబి, పెరియ తిరుమలై నంబి, తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి, తిరుమాలై ఆండాన్,  దైవవారి ఆండాన్, వానమామలై ఆండాన్, ఈశ్వరాండాన్, జీయరాండాన్, ఆళవందారాళ్వాన్, … Read more

ఉయ్యక్కొండార్

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః గత సంచికలో మనం శ్రీమన్ నాథమునుల గురించి తెలుసుకున్నాం, ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాతి ఆచార్యుల గురించి తెలుసుకుందాము. తిరునక్షత్రం : కృత్తిక నక్షత్రం, చైత్ర మాసం. అవతారస్థలం : తిరువెళ్ళఱై ఆచార్యులు : నాథమునులు శిష్యులు : మణక్కాల్ నంబి, తిరువల్లిక్కేణి పాణ్ పెరుమాళ్ అరైయర్, చేట్టలూర్ చెండలంగార దాసర్, శ్రీ పుణ్డరీక దాసర్, గోమఠమ్ తిరువిణ్ణకరప్పన్, ఉలగపెరుమాళ్ నంగై. పుణ్డరీకాక్షర్ … Read more