AzhwArs

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

azhwars-art

  vAzhi thirunAmam

  thamizh explanation of vAzhi thirunAmam introduction

 1. sarO yOgi (poigai AzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/poigai-azhwar/
 2. bhUtha yOgi (bhUdhaththAzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/bhuthaththazhwar/
 3. mahathAhvaya (pEyAzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/peyazhwar/
 4. bhakthisAra yOgi (thirumazhisai AzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/thirumazhisai-azhwar/
 5. madhurakavi AzhwAr – http://acharyas.koyil.org/index.php/madhurakavi-azhwar/
 6. srI satakOpa (nammAzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/nammazhwar/
 7. kulasEkarAzhwAr – http://acharyas.koyil.org/index.php/kulasekarazhwar/
 8. vishNuchiththa (periyAzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/periyazhwar/
 9. gOdhA (ANdAL) – http://acharyas.koyil.org/index.php/andal/
 10. bhakthAngrirEnu (thoNdaradippodi AzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/thondaradippodi-azhwar/
 11. munivAhana yOgi (thiruppANAzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/thiruppanazhwar/
 12. srI parakAla (thirumangai AzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/thirumangai-azhwar/

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *